ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กองทุนสร้างเต็นท์เหล็ก ศูนย์อบรมเยาวชน จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2554


ศูนย์อบรมเยาวชน จ.อุตรดิตถ์
ฟื้นฟูศีลธรรม ไทยร่มเย็น สร้างชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

 

 

ศูนย์อบรมเยาวชน จ.อุตรดิตถ์ (แก้วพฤกษา) เกิดจากความตั้งใจที่จะรักษามาตรฐานการอบรมพระภิกษุและอุบาสิกาแก้ว จึงควรมีสถานที่ที่สามารถจัดอบรมได้อย่างเต็มที่ ทีมงานอบรม จ.อุตรดิตถ์ จึงเริ่มหาที่ดินเพื่อสร้างศูนย์อบรมในช่วงเข้าพรรษาของปี พ.ศ. 2553

ผู้มีบุญและเป็นเจ้าของบุญนั้นมีอยู่ ดังคำที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยท่านกล่าวไว้ ในเวลาไม่นาน คุณลุงชะลอและคุณป้าจำเนียร บัวน้ำจืด ได้มีกุศลจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 113 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ห้วยพี้ ต.ปาคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โดยคุณลุงชะลอและคุณป้าจำเนียร ได้ถวายที่ดินเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553


ศูนย์อบรมเยาวชน จ.อุตรดิตถ์ (แก้วพฤกษา)
>>  จัดเป็นสถานที่หล่อหลอมของพระธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษาที่บวชอยู่ต่อ
>>  จัดงานรวมใจอุบาสิกาแก้ว จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553
>>  จัดงานวันเด็ก โดยอบรมให้ความรู้เรื่องพระคุณพ่อแม่ ให้กับเด็กนักเรียนบริเวณรอบๆ ศูนย์อบรม
>>  จัดงานรวมใจอุบาสิกาแก้ว ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554
>>  ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 12 ห้อง
>>  ก่อสร้างแท็งค์น้ำและระบบประปา
>>  ก่อสร้างอาคารที่พักสงฆ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับพระภิกษุที่ประสงค์จะอยู่ต่อ
>>  ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 7 เมตร
 
และขณะนี้ กำลังก่อสร้างเต็นท์เหล็ก ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 60 เมตร
เพื่อใช้รองรับพระภิกษุที่จะบวชรุ่นเข้าพรรษา และใช้รองรับการอบรมเยาวชนในอนาคต


ขอเชิญสาธุชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสั่งสมบุญสร้างเต็นท์เหล็ก
เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับพระภิกษุ และสำหรับใช้ในการอบรมเยาวชน
โดยสามารถร่วมบุญผ่านบัญชี “โครงการอุปสมบทหมู่ จ.อุตรดิตถ์”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุตรดิตถ์  เลขที่บัญชี 594-239439-5
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 089-787-6546, 088-2277-870