ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ตลอดปี 2554

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2554


หากเราทำตามแบบพระองค์ เราก็จะค้นพบความจริงดุจเดียวกับพระองค์

 

 

 

IDOP - International Dhammadayada Ordination Program
โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ปี 2554 

 

 

>>  หลายคนในโลกเฝ้าแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับความจริงแท้ของชีวิต
>>  ไม่เคยมีใครได้พบคำตอบมาก่อน เกี่ยวกับปริศนาของชีวิต คือ  การเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย
>>  แต่มีคนหนึ่งที่หาคำตอบนั้นเจอ
>>  เมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว มีมหาบุรุษยอดด้วยความเพียรผู้หนึ่ง พยายามไขคำตอบของปริศนานั้น
>>  จนกระทั่ง..ได้พบทางสว่างในที่สุด
>>  ทุกวันนี้ มีหลายคนต่างเฝ้าค้นหาอยู่ และตอนนี้ คำตอบเหล่านั้น ก็กำลังรอคอยคุณอยู่
>>  หากคุณทำตามแบบพระพุทธเจ้า คุณก็จะค้นพบความจริงดุจเดียวกับพระองค์
 
 
โครงการบวชธรรมทายาทนานาชาติ เป็นโครงการบวชพระ ซึ่งจัดขึ้นเป็นรายเดือน สำหรับชาวต่างชาติ 3 ภาษา คือ อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น เพื่อการฝึกสมาธิและเสริมความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นพระ
 
 
>>  ดูตารางการอบรมตลอดทั้งปีได้ตามตารางด้านล่าง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ordinationthai.org 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
E-mail: [email protected] 
หรือโทร. 08-7711-7639, 08-7502-6262 
 
 
"แล้วคุณจะสามารถเดินตามพระพุทธองค์ บนเส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรม"
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
>>  Many people in this world are searching to find the answers to the reality of the world. But there’s a question that remains unanswered. There is a mystery human beings cannot solve: birth; aging; suffering and death. But there was someone, who found the answer. 2,500 years ago, someone was searching for the solution to these mysteries, seeking for the truth. At last he found it.

>>  The world is still searching, but today so many people are still seeking. And now those answers are available for you. Do the same as The Buddha, and you will find the same truth as The Buddha did.
 
 
The International Dhammadayada Ordination Program is organized monthly to provide monastic training for foreigners in 3 languages Including English, Chinese and Japanese to help you practice meditation and understand the monk’s way of life.
 
 
For more information please visit: www.ordinationthai.org
E-mail:
[email protected] or call us at (+66)8-7711-7639, (+66)8-7502-6262
International Dhammadayada Training Unit, International Relations Department,
Wat Phra Dhammakaya, Thailand
 
 
"You can follow the same path to enlightenment."
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

ตารางโครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ปี 2554

  Month Program Time Days Languages
1 January - - - -
2 February IDOP SP1
IDOP JP
16 Feb - 15 Mar
17 Feb - 16 Mar
28
28
ENG
JP
3 March - - - -
4 April IDOP SP2 3 Apr - 1 May 29 ENG / JP
5 May - - - -
6 June - - - -
7 July IDOP 9
IDOP Rain Retreat
10 Jul - 10 Aug
10 Jul - 12 Oct
31
95
ENG / CHI
ENG / CHI
8 August - - - -
9 September IDOP 3 4 Sep - 1 Oct 28 ENG
10 October - - - -
11 November IDOP SP4 6 Nov - 4 Dec 28 ENG
12 December - - - -