ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทนักศึกษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 1

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2554


 บวช..ทดแทนคุณบิดามารดา ค้นหาความจริงของชีวิต

  

โอกาสสำคัญในชีวิต สำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทยหลักสูตรนานาชาติ
ที่จะได้ตอบแทนพระคุณบิดามารดา และเรียนรู้เรื่องราวการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
โดยใช้เวลาในช่วงปิดเทอมได้อย่างมีคุณค่าสูงสุด

 

ขอเชิญนักเรียนชายและนักศึกษาชายไทย กำลังศึกษาระดับเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ

>>   อายุระหว่าง 16 -25 ปี
>>   สื่อสารภาษาไทยได้คล่อง
>>   มีสุขภาพแข็งแรง
>>   สามารถท่องคำขานนาคได้

เข้าร่วมโครงการอบรมธรรมทายาทนักศึกษาไทยหลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 1 ในช่วงปิดเทอม
โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ธรรมะประกอบสื่อการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย
เพิ่มพูนสติปัญญาด้วยการฝึกสมาธิภาคปฎิบัติ เสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างถูกต้อง
 
 
โครงการอบรมธรรมทายาทนักศึกษาไทย หลักสูตรนานชาติ รุ่นที่ 1
อบรมระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554
สมัครและสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน และวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 
 
ขอรับระเบียบการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย
โทร. 085-120-0777 และ 087-077-2123
หรือในทุกวันอาทิตย์ที่ เสา M7 สภาธรรมกายสากล
 
รับจำนวนจำกัด