ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการธุดงค์แก้ว ปฏิบัติธรรมทุกวันหยุดสุดสัปดาห์

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2554


อยู่กลด หมดทุกข์ พบความสุขภายในที่แท้จริง

 

 

โครงการปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้ว ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน มาร่วมสั่งสมบุญ สร้างบารมี ด้วยการอยู่ธุดงค์แก้ว ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) ณ เสา G9 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 
 
ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ภายใต้กลดหลังน้อย นั่งสมาธิอย่างง่ายๆ สบายๆ และร่วมกิจกรมมบุญทุกบุญ
 
 
ท่านจะได้สั่งสมความดีตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน >>  ด้วยการทำวัตรสวดมนต์ >>  นั่งสมาธิเจริญภาวนา >>  ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน >>  ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ >>  ฟังธรรมจากพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ >>  บูชามหาธรรมกายเจดีย์ >>  และเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 089-485-7039, 082-328-9679
 
 
รับลงทะเบียนวันศุกร์  มี 2 ช่วง คือ 
ช่วงที่ 1   ระหว่างเวลา  16.00 - 19.00 น.
ช่วงที่ 2   ระหว่างเวลา  21.00 - 22.00 น.
 
 
การเตรียมตัว
1)   เครื่องแต่งกายสีขาว หรือสีสุภาพ ไม่บางเกินไป หรือไม่รัดรูปเกินไป
2)   เสื้อกันหนาว (นั่งปฏิบัติธรรมในห้องแอร์)
3)   ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
4)   ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ  วันศุกร์ - วันอาทิตย์ที่ 1-2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 งดโครงการนะคะ
เนื่องจากรณรงค์ให้คนไทยทุกคนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งค่ะ 

กำหนดการธุดงค์แก้ว
วันศุกร์

16.00 - 19.00 น.

รับลงทะเบียนรอบแรก

18.00 น.

บูชามหาธรรมกายเจดีย์

19.00 - 21.00 น.

สวดมนต์ทำว้ตรเย็น / ฟังธรรมะ / ปฏิบัติธรรม

21.00 - 22.00 น.

รับลงทะเบียนรอบสอง

22.00 - 04.00 น.

ปฏิบัติธรรม / พักผ่อน

วันเสาร์

04.30 น.

ตื่นนอน

05.00 น.

สวดมนต์ทำวัตรเช้า / ปฏิบัติธรรม

06.30น.

ออกกำลังกายยืดเส้นสาย / ตักบาตร

07.15 น.

รับประทานอาหารเช้า / เดินทางไปปล่อยปลา

08.45 น.

ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม

10.45 น.

ถวายภัตตาหาร

11.15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 17.00 น.

ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม

16.00 - 19.00 น.

พักผ่อน / ทำภารกิจส่วนตัว

18.00 น.

บูชามหาธรรมกายเจดีย์

19.00 น.

เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

22.00 - 04.00 น.

ปฏิบัติธรรม / พักผ่อน

วันอาทิตย์

04.30 น.

ตื่นนอน / คืนอุปกรณ์กลดและเครื่องนอน

05.00 น.

สวดมนต์ / ปฏิบัติธรรม

06.30 น.

ตักบาตร

08.30 น.

ร่วมงานบุญวันอาทิตย์