ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วารสารถวายพระสังฆาธิการทั่วประเทศ

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2554


ร่วมถวายวารสารพระมหาเปรียญธรรมและพระสังฆาธิการ

 

 

>>  ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์วารสารพระสังฆาธิการ
       ฉบับ “มุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9 ประโยค” ประจำปี 2554
 
>>  เพื่อน้อมถวายแด่พระมหาเปรียญธรรมและพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
       ในวันที่ 7 สิงหารคม พ.ศ. 2554
 
>>  เจ้าภาพทุกท่านจะได้รับการจารึกชื่อและรับหนังสือเป็นที่ระลึก
      หมดเขตรับรายชื่อเพื่อจารึกชื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
 
>>  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
       โทร. 089-677-7505