ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีปฐมนิเทศน์+มอบประกาศนียบัตรพระอภิธรรม

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2554


 


 

"ผนึกรวม  พระธรรม  สุดล้ำเลิศ
ให้ก่อเกิด  รู้จักตน  พ้นโลกหล้า
ลองมาเรียน  จะไม่ยาก  ดั่งชื่อนา
พระอภิธรรม  นำชีวา  สร้างบารมี"

 

>>   ขอเรียนเชิญนักเรียนพระอภิธรรมศึกษาทุกชั้นปี
        เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน และมอบใบประกาศนียบัตร
 
>>   ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
        ระหว่างเวลา 12.30 – 14.00 น.
        ณ อาคาร2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
 
>>   สมัครเรียนพระอภิธรรม
        ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ ที่อาคาร 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม
        และวันอาทิตย์ที่ เสา L8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 
>>   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
        โทร. 087-686-8372, 02-831-1000 ต่อ 2226