ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 3,000 รูป 14 ก.ค. 54 จ.สระบุรี

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2554


ตักบาตร อริยประเพณีงดงามที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน

 

 

มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรพระ 3,000 รูป
>>   เพื่อความสงบร่มเย็น และเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินไทย
>>   ถวายเป็นพุทธบูชา
>>   และช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมตักบาตร แด่คณะสงฆ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 06.00 น.
ณ บริเวณถนนสายคู่ หน้าพระมณฑป วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-787-4542, 087-517-4999
>>  กรุณาแต่งกายด้วยชุดขาวหรือสวมเสื้อขาวมาร่วมงานนะคะ
 
"...บุญเป็นเบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ ทั้งภพนี้และภพหน้า..."