ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครนักศึกษา DOU ปริญญาโท

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2554


มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สู่ชีวิตที่สมบูรณ์ ผ่านระบบการเรียนออนไลน์


 

ก้าวสู่มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาในระดับปริญญาโท

>>   มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ให้คุณได้สัมผัสนวัตกรรมใหม่เพียงปลายนิ้วสัมผัส
    ด้วยระบบการเรียนออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ สามารถชมสื่อการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต

>>   เช่น E-Book, E-Library, Webboard, และการเข้าร่วมในการสัมมนา
 พร้อมทั้งทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
>>   การเดินทาง..จึงไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป
DOU ให้คุณใช้เวลาว่างหลังการทำงานอย่างคุ้มค่าและมีความสุข
 
>>   คุณ..จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเครือข่ายนักวิชาการไปทั่วโลก
 
เปิดรับสมัคร ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
 
สมัครเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 086-326-3857 และที่ www.dou.us
 
"..พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต ปลุกจิตวิญญาณแห่งศาสนทายาท
ก้าวไปประกาศพระสัทธรรม นำชาวโลกสู่สันติสุขภายใน.."