ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม The Middle Way Meditation Retreat

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2554


The Middle Way Meditation Retreat ปฏิบัติธรรมพิเศษตามหนทางสายกลาง


 

โครงการปฏิบัติธรรม The Middle Way Meditation Program ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม
แสวงหาความสงบสุขภายในกับสถานที่ฝึกสมาธิท่ามกลางธรรมชาติ
ซึ่งถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ของสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดในโลก
โดยนิตยาสาร Travel & Leisure

ด้วยบรรยากาศของความเงียบสงบ สดชื่น เย็นสบาย ที่แวดล้อมด้วยขุนเขา
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าหิมวันต์ จ.เลย

และสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งสำหรับการฝึกสมาธิ
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูชี้ฟ้าวัลเล่ย์ จ.เชียงราย


กำหนดการจัดปฏิบัติธรรม ประจำปี 2554
โครงการ The Middle Way Meditation Retreat

สถานที่ ระหว่างวันที่
 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าหิมวันต์ จ.เลย   11 - 17 กันยายน 2554   20 - 26 พฤศจิกายน 2554
 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูชี้ฟ้าวัลเล่ย์ จ.เชียงราย   16 - 22 ตุลาคม 2554   11 - 17 ธันวาคม 2554


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 082-333-3082
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่
www.mdwmeditation.org


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


The Middle Way Meditation Retreat
โครงการ The Middle Way Meditation Retreat (ปฏิบัติธรรมพิเศษตามหนทางสายกลาง) เพื่อให้ชาวโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายใน ซึ่งจะทำให้เขาเหล่านั้นกลายเป็นคนดีที่โลกต้องการ มีความรักและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่แท้จริง
 
โครงการ The Middle Way Meditation Retreat แนะนำการทำสมาธิด้วยวิธีง่าย ๆ และเป็นกลางแก่ชาวต่างชาติ โดยไม่ขัดแย้งกับความเชื่อหรือศาสนาดั้งเดิมของผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม มุ่งเน้นให้เกิดความสุขในทุกขั้นตอน จนกระทั่งเกิดความสงบของใจ โดยมีความพร้อมของสถานที่ อาหาร บุคคลที่คอยให้คำแนะนำและการดูแล พร้อมทั้งธรรมะอันเหมาะแก่ชาวต่างชาติ เป็นสัปปายะในทุก ๆ ด้าน
 
คอร์สการอบรมสมาธิสำหรับชาวต่างชาตินั้นแบ่งเป็น Beginners Level (สำหรับผู้เริ่มต้น) Intermediate Level (สำหรับผู้ที่เคยอบรมแล้ว) และ Advanced Level (สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและปฏิบัติในระยะยาว) โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย การออกกำลังกาย โยคะ การแผ่เมตตา การผ่อนคลายความวิตกกังวล การผ่อนคลายจากความเครียด การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ และบ่มเพาะนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้น และการสร้างสันติภาพโลกอันเกิดจากสันติสุขภายใน
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล