ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมปิดแผ่นทองพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร 4 วันสุดท้าย

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2554

 
 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร

วัดพระธรรมกายเปิดโอกาสให้สาธุชนปิดแผ่นทองหลวงปู่ทองคำ ได้อีก 4 รอบ
ก่อนอัญเชิญหลวงปู่ทองคำเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้


โดยวันและเวลาที่สามารถปิดแผ่นทองได้ ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐาน มีดังนี้
1.   วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 17.00 น. หลังพิธีฟั่นเชือก
2.   วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.00 น.
3.   วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15.30 น.
4.   วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.00 น.

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

หมายเหตุ ขอความกรุณางดใช้แผ่นทองที่นำมาเอง และกรุณาใช้แผ่นทองที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล