ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับบริจาคสิ่งของที่ต้องการเร่งด่วนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2554


 

สิ่งของที่ต้องการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

1. เรือพร้อมไม้พาย ที่นั่งได้ 4-6 คนขึ้นไป (เรือไฟเบอร์ 10x10 ฟุต) ลำละ   7,500. บาท
    ไม้พาย อันละ 200 บาท ไม่จำกัดจำนวน
 2. เสื้อชูชีพ   ตัวละ 550-600 บาท
 3. ชุดถุงแดง ชุดละ 400 บาท
 4. อาหารกระป๋องพร้อมรับประทาน ชุดละ 30 บาท
     ประกอบด้วย ข้าวพร้อมทาน 1 กระป๋อง และแกง 1 กระป๋อง
 
 
หน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือจากมูลนิธิธรรมกาย หรือต้องการบริจาคอาหารและปัจจัยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย สามารถติดติดต่อได้ที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-831-1000 หรือโอนเงินผ่านบัญชี “มูลนิธิปัญญาบารมี” ธนาคารธนชาติ สาขาคลองหลวง ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 238-2-2130-7-0
 
 
ข้อมูลสรุปการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายที่ผ่านมา

1.  มอบถุงยังชีพไปใน 23 จังหวัด ได้รับแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือน มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
2. สนับสนุนอาหารกล่องให้ผู้ประสบภัยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 1,000 กล่อง
     และหากมีการร้องขอเพิ่ม พร้อมสนับสนุนทุกเมื่อ
3. พื้นที่ภายในวัดและมูลนิธิฯ ใช้อบรมและทำกิจกรรม บางส่วนเป็นพื้นที่ก่อสร้างหรือมีน้ำขัง
    ไม่สามารถพักค้างได้
4. เตรียมลานจอดรถชั่วคราวใกล้วัดขนาด 150 ไร่ จุได้ 5,000 คัน เริ่มเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554
     เวลา 09.00 น.
5. เตรียมลานพักค้างชั่วคราว กรณีร้องขอจากหน่วยงานราชการขนาด 47 ไร่ จุได้ 2,000 คน
    เริ่มวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (สนับสนุนด้านสถานที่ ห้องน้ำ อาหาร น้ำดื่ม เต็นท์ส่วนบุคคล
    โดยหน่วนงานราชการต้องจัดเต็นท์ใหญ่บังแดดฝน-เบาะรองนอน-ผ้าห่ม มาเอง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000, 087-512-7774