ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,250 รูป จ.สมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันที่ 22 พย. พ.ศ.2554


 

ตักบาตรพระ 1,250 รูป อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 
 
 
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ 1,250 รูป

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ
และช่วยเหลือพระภิกษุ 286 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เวลา 06.00 น
ณ ถนนสุขสวัสดิ์ หน้าเทศบาลลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่  โทร.
086-971-6948

กรุณาสวมชุดขาวมาร่วมงาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ คนไทยไม่ทิ้งกัน
 
 
 
ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
- แต่งการด้วยชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคหรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
1. เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย