ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

แผนที่เส้นทางเดินธุดงค์รายวัน วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555 วัดสองพี่น้อง - วัดไผ่โรงวัว ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2555

แผนที่เส้นทางเดินธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555 วัดสองพี่น้อง - วัดไผ่โรงวัด ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร

 


วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555  เส้นทางจากวัดสองพี่น้อง ไปยัง วัดไผ่โรงวัว รวมระยะทาง 16.5 กิโลเมตร


09.30 น.     ออกเดินทาง จากวัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
10.40 น.     ถึงทางเข้าวัดบ้านทองประดิษฐ์
12.20 น.     ถึงจุดพักระหว่างทาง ณ ตลาดนัดหมู่บ้านบางสาม
13.00 น.     เริ่มเดินธุดงค์ช่วงที่ 2
15.00 น.     ถึงสะพานลอย
16.00 น.     ถึงจุดพักค้าง ณ วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

โปรดสังเกต ธงธรรมจักรและป้ายกิโลเมตรที่ 100-116 เส้นทางธุดงค์ธรรมชัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
02-831-1234, 081-571-8017, 089-495-0053, 089-051-0072