ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

แผนที่เส้นทางเดินธุดงค์รายวัน วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 วัดสองพี่น้อง - วัดไผ่โรงวัว ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2555

แผนที่รายวัน เส้นทางเดินธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชียาจารย์ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555
วัดบางไผ่ - วัดคลองขวาง ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร

 

 

เส้นทางเดินธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชียาจารย์ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555
วัดบางไผ่ - วัดคลองขวาง ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร

08.30 น.     เริ่มออกเดินทาง จากวัดบางไผ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
08.50 น.     ถึงปั๊ม ปตท.
09.25 น.     ถึง Index Living Mall
09.45 น.     ถึงปั๊ม ปตท.
10.15 น.     ถึงปั๊มแก๊ส LPG
10.35 น.     ถึง ISUZU
11.15 น.     ถึงปั๊ม Esso
11.55 น.     ถึงปั๊ม PT
12.30 น.     ถึงจุดพักระหว่างทาง ณ อาคาร เคเค ซิตี้
13.00 น.     เริ่มออกเดินธุดงค์ไปจุดพักค้าง
13.50 น.     ถึง SB Furniture
15.15 น.     ถึงสยามแก๊ส
16.15 น.     ถึงปั๊ม Esso 
17.20 น.     ถึงจุดพักค้าง ณ วัดคลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

เส้นทางที่ใช้ : ถ.340

โปรดสังเกต ธงธรรมจักรและป้ายเส้นทางธุดงค์ธรรมชัยกิโลเมตรที่ 195 - 221

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
 02-831-1234, 081-658-3541, 081-868-4072, 081-559-0173, 084-672-3065