ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบวชพระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นพิเศษ 4 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2555

 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
 
 
Where can we find the source of personal energy?
Where did we come from?
Why are we here?
where are we going?
 
We must look inside ourselves, not only outside in the physical universe to find the answers.
knowing ourselves is the beginning wisdom.
  
You are invited!
All men citizens 18-60 years old who can communicate in English, please come and join us for the mass ordination International Dhammadayada special 4 Feb 4 - Mar 3 , 2012 Apply online at www.ordinationthai.org For more information call us at 082-440-7777

 


IDOP sp4 - International Dhammadayada Training & Ordination Program

 

 

โครงการบวชพระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นพิเศษ 4
International Dhammadayada  Training & Ordination Program sp4 (IDOP special 4)

 

>>  เราจะค้นหาแหล่งพลังงานในตัวจากที่ใด
>>  เราเกิดมาจากไหน
>>  เกิดมาทำไม
>>  และเรากำลังจะไปไหน

เราต้องมองกลับเข้าไปภายใน เพื่อค้นหาคำตอบ
ไม่ใช่ค้นหาเพียงแต่จักรวาลภายนอกกาย
การรู้จักตัวเอง คือ จุดเริ่มต้นแห่งปัญญา
 
โครงการบวชพระธรรมทายาทนานาชาติ จัดขึ้นทุก ๆ เดือน
เพื่อจัดอบรมการนั่งสมาธิและชีวิตสมณะ ใน 3 ภาษา คือ อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น
 
ขอเชิญชาวต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ อายุระหว่าง 18 - 60 ปี
เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นพิเศษ 4 (IDOP sp 4)
ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2555
 
สมัครออนไลน์ได้ที่ www.ordinationthai.org
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 082-440-7777, 087-771-7639