ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ธูดงคสถานพัฒนานิคมเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง พิธีถวายองค์พระประธาน พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2555


ธุดงคสถานพัฒนานิคม ธุดงคสถานแห่งแรกของจังหวัดลพบุรี

 

 

ธุดงคสถานพัฒนานิคม ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน
มาเติมบุญใหญ่ให้ชีวิติ ด้วยการสั่งสมวิหารทาน

>>  ในพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง
>>  พิธีถวายองค์พระประธาน
>>  พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ธุดงคสถานพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

มีรถบริการรับ – ส่ง ไปร่วมงานจากโถงช้าง วัดพระธรรมกาย

ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมจารึกชื่อบนแผ่นป้าย
“ผู้ร่วมสถาปนา ธุดงคสถานพัฒนานิคม” ลงบนอาคารปฏิบัติธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 089-788-1707, 089-497-0201
หรือที่อาคาร Information หน้าวัดพระธรรมกาย