ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก อบรมระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 14 เมษายน พ.ศ. 2555

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2555


โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก  -ให้ทุกวินาที เป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญ

 

 

บัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก

>>  ถ้าคุณคือนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรม
>>  ถ้าคุณคือผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย
>>  ถ้าคุณพร้อมจะทุ่มเทชีวิตจิตใจในการสร้างบารมี

>>  ขอเชิญร่วมโครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อบรมระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 14 เมษายน พ.ศ. 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 082-790-7029, 087-502-6665
หรือ
www.vworld123.com

 

โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้ทุกวินาทีเป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญ