ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สมาธิแก้ว นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อพบความสุขภายใน รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2555


          สมาธิแก้ว อบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ รุ่นที่ 40       

 

อบรมระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสมบัติ อายุ 18 - 35 ปี / สามารถรักษาศีล 8 ได้

โครงการสมาธิแก้ว ได้ถือกำเนิดขึ้นราวปี พ.ศ. 2533 โดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย ที่ปรารถนาจะให้ยอดนักสร้างบารมีทุกคนมีความรักในการประพฤติปฏิบัติธรรม ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และนำสมาธิไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน จนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิต นำสู่เป้าหมายชีวิตที่มั่นคง ไม่คลอนแคลน พร้อมจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเองและชาวโลก

โครงการสมาธิแก้ว... บทพิสูจน์ความสุขทางใจ ที่เหนือกว่าสุขใดๆ  รอให้คุณสัมผัสได้ด้วยตัวเอง

>>  เพราะความสุขทางใจ คือความสุข ที่ทรงพลานุภาพ ยังใจให้แช่มชื่น เบิกบาน
       ผ่องใส สมดังอมตวาจาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า..
       “นัตถิ สนติ ปร สุข “ สุขอื่น ยิ่งกว่าใจหยุดใจนิ่ง ไม่มี"

โครงการสมาธิแก้ว โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักและสนใจในการปฏิบัติธรรม เข้าร่วมปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่ถึงพร้อมด้วยความเป็นสัปปายะ ทั้ง 4 คือ สถานที่เป็นที่สบาย อาหารเป็นที่สบาย บุคคลเป็นที่สบาย และธรรมะเป็นที่สบาย

นอกจากความสุขทางใจที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้สัมผัสจากการฝึกสมาธิแล้ว การฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธี คือหัวใจหลักของการอบรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของใจ ให้พร้อมจะรองรับสภาวธรรมภายในที่ละเอียดลึกซึ้ง

ตั้งแต่เช้า จรดเข้านอน ทุกกิจวัตรกิจกรรมจึงเป็นไปเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งความสงบสุขภายใน โดยมีทีมงานพระอาจารย์และพี่เลี้ยงคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ สมัครได้ที่ โครงการสมาธิแก้ว
โทร (02)831-1820-3, (08)7502-6664 หรือ
ทุกวันอาทิตย์ ที่เสา M8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


  ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล