ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทอดผ้าป่าปลูกต้นสาละ ไม้ในพุทธประวัติ และพิธีทอดผ้าป่าถวายที่ดิน จ.ชัยนาท วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2555


       เชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าปลูกต้นสาละ และทอดผ้าป่าถวายที่ดีน    ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทอดผ้าป่าปลูกต้นสาละ ไม้ในพุทธประวัติ
เนื่องด้วยการประสูติและปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล ให้กับแผ่นดิน 45 ไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.เมือง จ.ชัยนาท
และขอเรียนเชิญทอดผ้าป่าถวายที่ดิน ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กำหนดการ
09.30 น.   ปฏิบัติธรรม
13.30 น.   พิธีทอดผ้าป่า เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม และศูนย์อบรมเยาวชน จ.ชัยนาท
15.00 น.   พิธีปลูกต้นสาละ และพิธีอธิษฐานจิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์  084-361-8727, 082-790-7018, 083-540-6498