ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตร จ.เชียงใหม่ 1,000 รูป อ.สันป่าตอง วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2555

ตักบาตร จ.เชียงใหม่ 1,000 รูป อ.สันป่าตอง
หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย


         ตักบาตร จ.เชียงใหม่ 1,000 รูป ณ อำเภอฮอด      


ขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
มหสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรพระ 1,000 รูป จ.เชียงใหม่

ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
รวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 06.00 น.
ณ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์
 084-080-3275,   089-495-9153,  087-324-0321

 

กำหนดการ ตักบาตรพระ จ.เชียงใหม่ 1,000 รูป ณ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

05.30 น.     ต้อนรับคณะสงฆ์ ถวายภัตตาหาร
06.00 น.     คณะสงฆ์ พร้อมกัน ณ ศูนย์กลางพิธี
06.30 น.     ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
                    ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
06.45 น.     พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
07.00 น.     พิธีถวายสังฆทาน
07.30 น.     คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต
08.00 น.     เสร็จพิธี