ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 2,555 รูป วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2555

 
ตักบาตรนวัตกรรม ฉลองพุทธชยันตี ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตักบาตรพระ 2,555 รูป วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555ครั้งแรกของโลก ที่หุ่นยนต์จะได้มาตักบาตรแด่พระสงฆ์กว่า 2,555 รูป
 

               เนื่องในโอกาสพุทธชยันตี 2,600 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์,  เครือข่ายอาจารย์เพื่อสันติภาพ, ชมรมพัฒนาศักยภาพ, ชมรมศีลธรรมพัฒนาชีวิต, ชมรมโรบอท และองค์กร Peace Gen  จึงได้จัด “ตักบาตรนวัตกรรม ฉลองพุทธชยันตี” ขึ้น

               ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555  เวลา 07.00-08.00  น. ณ ลานจัดเลี้ยง ข้างสนามกีฬาของสถาบัน  โดยจะมีพระภิกษุมาเป็นเนื้อนาบุญกว่า 2,555 รูป  เพื่อพิสูจน์ให้คนทั่วโลกเห็นว่า ความเจริญของเทคโนโลยีนั้นสามารถยกระดับจิตใจมนุษย์ให้สูงส่งขึ้นไปพร้อมกันได้  ในขณะเดียวกันก็เป็นการต้อนรับน้องใหม่ด้วยวัฒนธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ดีอีกด้วย

              
ภายในงานจะมีหุ่นยนต์ “ชงโค”  ซึ่งเป็นเป็นหุ่นยนต์ที่ลักษณะภายนอกเป็นรูปบาตรพระ เมื่อหุ่นยนต์ทำงานจากลักษณะเดิมที่เป็นรูปบาตรก็จะบานออกเป็นกลีบบัว และจะปรากฏให้เห็นเป็นหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายคนที่กำลังนั่งคุกเข่าอยู่เพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงต่อพระรัตนตรัย   มือทั้งสองข้างของน้องชงโคสามารถหยิบชุดสังฆทาน นำมาถวายพระที่อยู่ด้านหน้าได้โดยอัตโนมัติ  เพียงพระภิกษุเดินมาบิณฑบาตตรงจุดที่กำหนดไว้  น้องชงโคก็จะหยิบของใส่บาตรได้ทันที    ไม่เพียงเท่านั้นสายตาของน้องชงโคจะทำการเก็บภาพและถ่ายทอดความประทับใจให้คนทั่วโลกได้รับรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ Real Timeอีกด้วย

              
สำหรับขนาดของน้องชงโค เมื่อตอนเป็นบาตรยังไม่ได้บานออกคือ 2.8 x 2.8 x 2.5 เมตร เมื่อบาตรบานออกมาแล้วจะมีขนาด 6 x 6 x 2.5 เมตร (รวมกลีบบัวที่บานออกแล้ว) สำหรับมือของน้องชงโคที่มีไว้หยิบของใส่บาตรนั้น มีขนาด 15x15 เซนติเมตร

              
หุ่นยนต์น้องชงโคนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ช่วยกันออกแบบและจัดทำจนสำเร็จ โดยถือเป็นนวัตกรรม “การให้แบบอัตโนมัติ”  ที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับพระพุทธศาสนาได้อย่างลงตัว

              
หุ่นยนต์นั้นเกิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก  ในบางครั้งก็นำไปใช้ในการต่อสู้และสงคราม แต่ “น้องชงโค” เป็นหุ่นยนต์ที่เกิดมาด้วยจิตใจที่โอบอ้อมอารี รักการทำความดี และรักพระพุทธศาสนา สมกับที่จะเป็นต้นแบบให้แก่เยาวชนไทย และชาวพุทธทั่วโลก   และสำหรับการจัดตักบาตรพระภิกษุ 2,555 รูปของพระจอมเกล้าฯลาดกระบังครั้งนี้ ได้จัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 4แล้ว  อาหารตักบาตรที่ได้จะนำไปถวายคณะสงฆ์ 286 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   

 

ข้อมูลเพิ่มเติมของหุ่นยนต์ : นวัตกรรมการให้อัตโนมัติ


ในวิทยาการหุ่นยนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกามีวิทยาการที่ไฮเทคที่สุด เพราะหุ่นยนต์ของอเมริกานั้นสามารถท่องไปในอวกาศ ไปไกลในสถานที่ไม่มีแม้อากาศให้หายใจ เช่นดาวอังคาร ในขณะที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรหุ่นยนต์มากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม ไม่เคยมีหุ่นยนต์ตัวใดเลยที่ถูกโปรแกรมมาเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของ “การให้”

ภาพรวม

หุ่นยนต์ตัวนี้มีลักษณะภายนอกเป็นรูปบาตรพระสีดำ เมื่อหุ่นยนต์ทำงานจากลักษณะเดิมที่เป็นรูปบาตรจะบานออกเหมือนดอกไม้บานโดยกลีบของบาตรที่บานออกเหมือนดอกไม้นั้นจะมีทั้งหมด 8 กลีบเสมือนหนึ่งบุคลาธิษฐานแห่งมรรคแปด  สิ่งที่อยู่ภายในบาตรที่บานออกมาปรากฏแปลงรูปเป็นหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายคนที่กำลังนั่งคุกเข่าอยู่  มือทั้งสองข้างของหุ่นยนต์หยิบชุดสังฆทาน นำมาถวายพระที่อยู่ข้างหน้า   ตาของหุ่นยนต์จะทำการเก็บภาพและถ่ายทอดความประทับใจให้คนทั่วโลกได้รับรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอัพเดทบนเฟสบุ๊คให้กับสาธุชนที่ต้องการร่วมบุญแต่ไม่อาจมาได้ ให้ได้รับภาพหุ่นยนต์อันเป็นตัวแทนมาใส่บาตร ไปที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือทุกที่ทั่วโลกได้โดยทันใด

ขนาด

ขนาดของหุ่นยนต์ตอนที่บาตรยังไม่ได้บานออก คือ 2.8 x 2.8 x 2.5 เมตรเมื่อบาตรบานออกมาแล้วหุ่นยนต์จะมีขนาด 6 x 6 x 2.5 เมตร มือของหุ่นยนต์จับของที่มีขนาด 15x15 เซนติเมตร

ความหมาย

ความหมายของหุ่นยนต์นั้น  บาตร สื่อถึงจุดประสงค์ของหุ่นยนต์ตัวนี้ที่สร้างมาเพื่อใส่บาตรร่วมกับมนุษย์  และมีจิตใจอยากจะทำบุญร่วมกับมนุษย์  เมื่อบาตรบานออกมาเหมือนดอกไม้ซึ่งสื่อถึงความเบิกบานความประทับใจ และความยินดีของคนที่ได้มาร่วมใส่บาตรกับหุ่นยนต์ตัวนี้ โดยตัวหุ่นยนต์ที่กำลังนั่งคุกเข่าสื่อถึงความนอบน้อมเคารพในทานและพระภิกษุในพระพุทธศาสนา