ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 260 รูป วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2555

หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
 

ตักบาตรคลองหลวง ปทุมธานี

 

 

 

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาทานบารมี

ในพิธี
ตักบาตรพระ 260 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี
แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา

วันเสาร์ที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  เวลา 06.00 - 08.00 น.

ณ ถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

083-084-2072
089-459-0777
085-080-5399
086-823-5388