ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันสันติภาพสากล เชิญร่วมปฏิบัติธรรมและจุดโคมประทีปสันติภาพ 1,260 ดวง

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2555

จุดโคมประทีปสันติภาพ วันสันติภาพสากล


 

วันสันติภาพสากล International Day of Peace

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 - พิธีปฏิบัติธรรม และจุดโคมประทีปสันติภาพ 1,260 ดวง

World Peace Light Ayutthaya
21 September 2012
International Day of Peace 

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมปฏิบัติธรรมและจุดโคมประทีปสันติภาพ 1,260 ดวง
เนื่องในวันสันติภาพสากล International Day of  Peace

ซึ่งกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมการสร้างสันติภาพภายนอกจากสันติสุขภายใน
ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555  เวลา 18.00 น.
ณ ลานจัดกิจกรรมมรดกโลก วัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

จัดโดย องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และสถาบันดวงตะวันสันติภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทรศัพท์ 082-443-3209,  085-145-5927

 

********************************************************************


วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555 - พิธีตักบาตรแด่พระภิกษุ 126 รูป

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ 126 รูป
ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
และร่วมฉลองวันสันติภาพโลก กำหนดโดย องค์การสหประชาชาติ


เวลา 06.00 - 07.00 น.  ณ ลานจัดกิจกรรมมรดกโลก วัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

สอบถามข้อมูล / จองโต๊ะตักบาตร / ร่วมบุญถวายภัตตหาร ได้ที่
โทรศัพท์ 087-636-9337,  080-418-7916

 

********************************************************************แนะนำการปฏิบัติธรรม สำหรับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555  เวลา 15.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 - 10.00 น.