ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครผู้แทนแนวกลางนั่งประจำพื้นที่เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2556

 ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสมัครเป็นผู้แทนแนวกลาง นั่งประจำพื้นที่ ณ มหาธรรมกายเจดีย์
เพื่อประกอบพิธีเนื่องในวันมาฆบูชา  ตรงกับวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


คุณสมบัติ ดังนี้

1.  สามารถร่วมนั่งประกอบพิธีได้โดยตลอด
2.  แต่งกายด้วยชุดสีขาวล้วน
3.  งดนำสัมภาระ เข้าร่วมประกอบพิธี
4.  งดนำเด็ก เก้าอี้ รถเข็น เข้าร่วมประกอบพิธีเปิดรับสมัคร 2 วัน : วันอาทิตย์ที่ 24 และวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

เวลา 08.00 - 13.30 น. (ยกเว้นช่วงเวลาปฏิบัติธรรม)

ณ เสา K8,  L24  สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์  084-727-0236