ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับสมัครเรียนธรรมศึกษาปี 2556

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2556เปิดรับสมัครเรียนธรรมศึกษา ประจำปี 2556
 

ขอเรียนเชิญนักเรียนธรรมศึกษาทุกชั้นปี
ลงทะเบียนสมัครเรียนธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันอาทิตย์ สมัครได้ที่ เสาโอ 27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
ตั้งแต่เวลา  09.30 – 15.00 น.

วันจันทร์ – วันเสาร์ สมัครได้ที่ อาคาร 1 แผนกธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดพระธรรมกาย
ตั้งแต่เวลา  09.00 - 17.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์

02-831-1000 ต่อ 2223
086-987-8461
089-483-4017

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล