ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 18

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2556


โครงการอบรมสามเณร มัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 18

กายพร้อม ใจก็ต้องพร้อม เตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตของบุตรหลาน ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยโครงการอบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 18
รับสมัครนักเรียนชาย ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 – 6 อายุ ไม่เกิน 17 ปี

อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 28 เมษายน พ.ศ. 2556

รับสมัครและสอบท่องคำขานนาค
ในวันอาทิตย์ที่ 3, 10, 17 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00- 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา SPD6E สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

ขอรับระเบียบการและคำขานนาคได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย (วันจันทร์ - เสาร์)
วันอาทิตย์ ที่ เสาโอ 27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์ 083-443-3000,  082-446-4700

www.ธรรมทายาท.com