ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 30

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2556

 

บางคน...ใช้เวลาทั้งชีวิต ค้นหาตัวเอง
แต่หลายคน ค้นพบตัวเอง ในโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง


มาเปลี่ยน  summer นี้ ให้เป็น summer over trend
กับโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 30...บทสรุปของความเป็นผู้หญิง 200 เปอร์เซ็นต์

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556วันสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล

อบรมระหว่างวันที่  31 มีนาคม ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


คุณสมบัติของผู้สมัคร

- นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ขึ้นไป
- อายุ ระหว่าง 18 - 25 ปี
- สถานภาพโสด
- สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้หลายช่องทาง ดังนี้

โทรศัพท์ 087-506-3939 และ 082-790-7223
หรือที่ชมรมพุทธศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล