ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนทุกโครงการบวช

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2556


ผู้สนับสนุนการบวช ได้ชื่อว่าต่ออายุพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง


 

การบวชคือการยกฐานะ จากผู้นับถือพระรัตนตรัย ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย
เป็นหนทางสู่พระนิพพาน เป็นสิ่งประเสริฐของมวลมนุษยชาติ

การได้บวช จึงเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่
ดังนั้น ผู้ที่ได้ร่วมสนับสนุนการบวชให้บังเกิดขึ้น ย่อมได้อานิสงส์ผลบุญมากขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ ประจำปี พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้1.     ร่วมเป็นเจ้าภาพเวียนประทักษิณ  วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556  เวลา 06.00 น.

         -  รุ่นภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย  และ
         -  รุ่นบูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี โครงการ 22.     ร่วมเป็นเจ้าภาพเวียนประทักษิณ  วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556
        
        -   รุ่น ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 41 รอบที่ 1
        -   รุ่น สามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 2    และ
        -   รุ่นสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 183.    เรียนเชิญเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวร ในงานวันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวช ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
       วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556   ณ ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย
       เวลา 08.00 – 10.30 น.
      
       กรุณานำใบอนุโมทนาบัตร มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และแต่งกายด้วยชุดสีขาวมาร่วมงาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
หรือโทรศัพท์   083-540-6331,  083-540-6332