ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ. 2556

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2556

 
 

เส้นทางนี้... มีแก่นสาร บวชเรียนบาลี รักษาแก่นแท้พระพุทธศาสนา


เมื่อพระปริยัติธรรม คือ พระไตรปิฎก ยังดำรงอยู่ตราบใด
พระพุทธศาสนา ก็ชื่อว่า ยังดำรงอยู่ตราบนั้นโครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ. 2556

เปิดรับสมัคร สามเณรผู้มีบุญ ผู้ได้โอกาสเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรม นักธรรมบาลี
และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเข้าอบรมหล่อหลอมกับหมู่คณะ

เพื่อพัฒนาให้เป็นสามเณรผู้มีคุณธรรม สมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายใน
ถึงพร้อมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ทั้งยังมีสวัสดิการอาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาลตลอดการอบรมรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 085-191-0555  และ 087-723-2438
หรือทุกวันอาทิตย์ สามารถขอรับเอกสารได้ที่ เสา N25สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล