ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

M4U-Meditation for You โครงการฝึกสมาธิ 3 สัปดาห์ สำหรับนิสิตนักศึกษา

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2556

 

ถ้ามีเวลาว่าง 3 อาทิตย์ คุณจะทำอะไรดี???


"..อยู่บ้าน.."   ,   "..ดูซีรี่.."    ,    "...ไปเที่ยวต่างจังหวัด..."    ,

"....ช้อปปิ้ง...."    ,     "... ไปเที่ยวกับเพื่อน..."    ,

"...เล่นอินเตอร์เน็ต..."  ,   "..หางานพิเศษทำ..."

"...ไปค่อยพัฒนาชุมชน..."    ,    "...ไปลืมโลก..."


3 อาทิตย์นี้ มานั่งสมาธิดูไหม ???  เพราะสมาธิกับวัยรุ่น ไม่ใช่เรื่องยาก

 

โครงการฝึกสมาธิ 3 สัปดาห์ สำหรับนิสิตนักศึกษา
M4Uหรือ Meditation for You  อบรม ณ V-Peace เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา


รุ่นที่ 13     ระหว่างวันที่ 7 – 29 เมษายน  พ.ศ. 2556
รุ่นที่ 14  ระหว่างวันที่  5 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


สอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
จุดติดต่อสอบถาม สภาธรรมกายากล  โทร. 086-986-9094,   087-494-4424