ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครโครงการบัณฑิตแก้วรุ่นที่ 17

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2556


โครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 17 ...   ชีวิตที่มีคุณค่า กับวันเวลาที่ภาคภูมิใจ


 

โครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 17

เปิดรับสมัคร ชายจริง – หญิงแท้ เพื่อเข้าร่วมโครงการ


คุณสมบัติ
 

**  มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา อายุไม่เกิน 33 ปี บริบูรณ์
**  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
**  เคยผ่านการอบรมธรรมทายาทชายหรือหญิง
**  หรือโครงการสมาธิแก้ว 3 สัปดาห์ขึ้นไป
**  มีสุขภาพแข็งแรง
**  สามารถรักษาศีลแปดได้ตลอดโครงการ


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
 หรือทุกวันอาทิตย์ สมัครได้ที่จุดติดต่อสอบถาม (ทุกจุด)  สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
โทรศัพท์ 083-540-6349, 083-540-6350, 083-540-6364

 

 

บัณฑิตแก้วคือใคร???

นานาทรรศนะจากตัวแทนบัณฑิตแก้ว...

บัณฑิตแก้ว รุ่น 14   >>  เป็นคนรุ่นใหม่ หัวใจเสียสละ เอาตัวเองเป็นกำลังของพระพุทธศาสนา
บัณฑิตแก้ว รุ่น 13   >>  เป็นบัณฑิตที่จบมาแล้ว ตั้งใจมาช่วยงานพระพุทธศาสนา และที่สำคัญ
                                       ได้ฝึกฝนอบรมตนเอง
บัณฑิตแก้ว รุ่น 12   >>  คนที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นอยากจะเข้ามาสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ
                                       และหมู่คณะ
บัณฑิตแก้ว รุ่น 13   >>  ผู้มีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูศีลธรรมโลกด้วยสองมือของเรา
บัณฑิตแก้ว รุ่น 13   >>  คือฟันเฟืองชิ้นเล็ก ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนา
บัณฑิตแก้ว รุ่น 14   >>  การเป็นบัณฑิตแก้วทำให้อิ่มบุญอิ่มใจ รับบุญใสๆ จากพระนิพพาน

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล