ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 11,111 รุป จ.สมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2556

หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
 

 

มหาสังหทานใหญ่ ครั้งประวัติศาสตร์ของ จ.สมุทรปราการ

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพุทธบูชา
เพื่อช่วยคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

ฉลององค์พระสมุทรเจดีย์

ตักบาตรพระ  11,111 รูป  วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556   เวลา 06.00 น.


รอบองค์พระสมุทรเจดีย์  จนถึง  หอนาฬิกา สามแยกพระสมุทรเจดีย์
(กรุณาสวมชุดขาวหรือเสื้อขาวมาร่วมงาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม)


จัดโดย คณะสงฆ์ จ.สมุทรปราการ / องค์การบริหารส่วน จ.สมุทรปราการ /
เทศบาลนครสมุทรปราการ / เทศบาล ต.พระสมุทรเจดีย์ / สมาคมพุทธรักษา /
สำนักงานกัลยาณมิตร จ.สมุทรปราการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์  081-685-9604,  081-450-3665,  086-544-9235,  081-658-4426

 

**************************************************************************************

ทำบุญใหญ่เพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพุทธบูชา
 

"ศาสนาพุทธนี้ อยู่ได้ด้วยการให้ ถ้าเลิกให้เสียสักเดือนเดียว
ข้าวปลาอาหารไม่ให้กันละ หยุดกันหมดทั้งประเทศ ทุกบ้านทุกเรือน ไม่ให้กันละ
ศาสนาดับ พระเณรสึกหมด หายหมด ไม่เหลือเลย


ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้ว เจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้
เมื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองแก่พุทธศาสนาแล้ว ความเจริญก็หันเข้าสู่ตัว"


(พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร))
 

************************************************************************************

อานิสงส์ของการตักบาตร
 

1) ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
2) มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
3) ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
4) มีสติปัญญา และผิวพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
5) ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
6) บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ

 

**************************************************************************************