ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวช ปี 2556

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2556

    วันอนุโมทนาเจ้าภาพงานบวช โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา

 

 

การบวช คือ การยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัย ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย
เป็นหนทางสู่พระนิพพาน เป็นสิ่งประเสริฐของมวลมนุษยชาติ

การได้บวช จึงเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ 
ดังนั้ ผู้ที่ได้ร่วมสนับสนุนการบวชให้บังเกิดขึ้น
ย่อมได้อานิสงส์ผลบุญมาก

ขอเรียนเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมพิธีถวายผ้าไตรจีวรแด่พระธรรมทายาท
ในงานวันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวช รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี 2556

ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   เวลา 08.00 – 10.30 น.

ณ ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย

กรุณานำใบอนุโมทนาบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และแต่งกายด้วยชุดสีขาวมาร่วมงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 083-540-6331

ผู้สนับสนุนการบวช ได้ชื่อว่า ต่ออายุพระพุทธศาสนา อย่างแท้จริง