ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปฏิบัติธรรมสวนสุขสว่าง จ.เชียงใหม่ เดือนตุลาคม

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2556

ปฏิบัติธรรมสวนสุขสว่าง

 

สมาธิ (Meditation) คือ อาการที่ใจหยุดนิ่ง ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวกัน
ใจสงบรวมเป็นหนึ่ง ความบริสุทธิ์ผุดผ่องใส ผุดขึ้นในใจ

สมาธิ ทำให้ร่างกายมีสภาวะเหมือนจะหลับ แต่ไม่ได้หลับ
มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ และทำให้จิตใจสดชื่น แจ่มใส

สมาธิยังช่วยขจัดความขัดแย้งในจิตใจ ทำให้ใจนิ่ง
ซึ่งเมื่อใจนิ่งแล้ว จะเข้าใจสถานการณ์และเรื่องราวต่างๆ ได้ดีขึ้น

ดังนั้นแล้ว มานั่งสมาธิกันค่ะ

ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมระยะสั้น
ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ สวนสุขสว่าง อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
เสาโอ 11 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี หรือโทรศัพท์  081-559-0173