ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2556

 

 

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน

ตารางรุ่นปฏิบัติธรรม เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2556

*************************************

สวนป่าหิมวันต์ . เลย

รุ่น 477 13 - 18 .. 56 (เฉพาะรุ่นนี้กลับศุกร์)

รุ่น 478 20 - 26 .. 56

รุ่น 479 10 - 16 .. 56

รุ่น 480 17 - 23 .. 56

รุ่น 481 24 - 30 .. 56

รุ่น 482 1 - 7 .. 56

รุ่น 483 15 - 21 .. 56

การเดินทางเที่ยวไป ในวันอาทิตย์ 
ให้มาลงทะเบียนเพื่อขึ้นรถ เวลา 12.00 . รถออกเวลา 13.00 .

อาคารสำนักงานใหญ่ฯ วัดพระธรรมกาย 

การเดินทางเที่ยวกลับ วันเสาร์ 
ออกเดินทางเวลา 10.00 . ถึงวัดเวลาประมาณ 19.00 .

กรุณาเดินทางมาถึงจุดออกรถ ก่อนเวลา รถออก อย่างน้อย 30 นาที

*************************************

สวนพนาวัฒน์ . เชียงใหม่

รุ่น 448 13 - 18 .. 56 (เฉพาะรุ่นนี้กลับศุกร์)

รุ่น 449 20 - 26 .. 56

รุ่น 450 17 - 23 .. 56

รุ่น 451 24 - 30 .. 56

รุ่น 452 15 - 21 .. 56

รุ่น 453 22 - 28 .. 56

การเดินทางเที่ยวไป ในวันอาทิตย์
ให้มาลงทะเบียนเพื่อขึ้นรถ เวลา 16.00 . รถออกเวลา 18.00 .

  อาคารสำนักงานใหญ่ฯ วัดพระธรรมกาย 

การเดินทางกลับ วันเสาร์
ออกเดินทางเวลา 16.30 . ถึงวัดวันอาทิตย์เวลาประมาณ 05.30 .

กรุณาเดินทางมาถึงจุดออกรถ ก่อนเวลา รถออก อย่างน้อย 30 นาที

*************************************

World Peace Valley (เขาใหญ่) .นครราชสีมา

รุ่น 56 10 - 15 .. 56

รุ่น 57 17 - 22 .. 56

รุ่น 58 1 - 6 .. 56

รุ่น 59 8 - 13 .. 56

ร่น 60 22 - 27 .. 56

เวิร์ลพีซวัลเล่ย์ เขาใหญ่ (World peace valley)

 

การเดินทางเที่ยวไป ในวันอาทิตย์
ให้มาลงทะเบียนเพื่อขึ้นรถ เวลา 15.00 . รถออกเวลา 17.00 .

  อาคารสำนักงานใหญ่ฯ วัดพระธรรมกาย 

การเดินทางกลับ วันศุกร์
ออกเดินทางเวลา 15.00 . ถึงวัดเวลาประมาณ 17.30 .

กรุณาเดินทางมาถึงจุดออกรถ ก่อนเวลา รถออก อย่างน้อย 30 นาที

 

ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

083-540-4636, 083-540-4638 และ 02-831-1130 ถึง
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 . - 18.00 .