ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ ปฏิทินปีพุทธศักราช 2557

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2556

ขอเขิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจัดพิมพ์ ปฏิทินทบทวนบุญ ปีใหม่

ประจำปี  พุทธศักราช 2557

 

ร่วมจารึกชื่อ / ห้าง / ร้าน และบริษัทของท่าน เพื่อมอบให้กับลูกพระธัมฯ ทั่วโลก และใช้ในเส้นทางธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 

              

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 086 - 771 -2268

หรือ เจ้าหน้าที่กองบริจาค และผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด

หมดเขตส่งจารึกชื่อในวันที่  (1 ธันวาคม พุทธศักราช 2556)

 

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์     รับปฏิทินแขวนเดี่ยว   100 ชุด

เจ้าภาพอุปถัมภ์         รับปฏิทินแขวนเดี่ยว    30  ชุด

เจ้าภาพสนับสนุน      รับปฏิทินแขวนเดี่ยว     5   ชุด 

 

             ( ให้คุณพระศรีรัตนตรัย ไปประทับอยู่ในใจของท่าน..ทุกๆวัน 

                        ให้ร่ำรวย ราบรื่น สำเร็จเป็นอัศจรรย์ ตลอดปีใหม่นี้ )

 

ปฏิทินพุทธศักราช2557