ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรบางระจัน พระ 1,000 รูป ณ แยกไหสี่หู จ.สิงห์บุรี 22 ธ.ค 2556

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2556

ตักบาตรบางระจัน พระ 1,000 รูป
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2556
 ณ แยกไหสี่หู ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

เวลา 06.00 - 08.30 น.

 
บุญ คือ เบื้องหลังความสุขความสำเร็จในภพนี้และภพหน้า
 
      การจัดงานตักบาตรพระภิกษุสามเณร 1,000 รูป เป็นมหาสังฆทานนี้ ถือเป็นการสร้างความสามัคคีของบ้าน วัดและโรงเรียน (บวร) ของสิงห์บุรี ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบให้ชาวพุทธรุ่นหลังได้เจริญรอยตามและเป็นการเติมบุญให้กับบ้านเมืองของเราที่สำคัญยังได้รวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือ 323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้
 

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

    1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ : 082-3579592