ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๗๐ ปี พระเทพญาณมหามุนี

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2557

 

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท 

รุ่นบูชาธรรม  ๗๐ ปี พระเทพญาณมหามุนี

 

                                       โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท   รุ่นบูชาธรรม  ๗๐ ปี พระเทพญาณมหามุนี

 

 

            เปิดรับสมัครโครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 70 ปี พระ เทพญาณมหามุนี (โครงการ1)

                

 

         การรับสมัคร
               เปิดรับสมัครโครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (โครงการ1)
สมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรม ธรรมทายาท (หมู่บ้านบรรลุธรรม) หรือ ทุกวันอาทิตย์ที่ เสาโอ 27 (O27) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร และคำขานนาคได้ที่
http//www.dmycenter.comรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง อาทิตย์ที่ 9 มีค.57
 
***ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวชทั้งสิ้น***
(รวมไปถึงผ้าไตรจีวรบาตรทางคณะกรรมการอบรมได้จัดเตรียมไว้แล้ว)

 

          หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด
4.สำเนาหลักฐานการศึกษา  จำนวน 1 ชุด
5.ใบรับรองสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด 

            

           กำหนดการอบรม
1. ระยะเวลาการอบรม 
    วันที่ 18 มี.ค. ถึง 18 พ.ค. 2557 (รวม 62 วัน)

 

2.วันสัมภาษณ์และสอบขานนาค 
    วันอาทิตย์ 23 ก.พ. 2557
    วันอาทิตย์ 2 และ 9 มี.ค. 2557

 

3.วันตรวจร่างกาย
    วันอาทิตย์ที่ 9 มี.ค. 2557

 

4. กำหนดการวันเข้าวัด ปฐมนิเทศ
    วันอังคารที่ 18 มี.ค. 2557 เวลา 13.00 น.
     ปฐมนิเทศ ณ ห้องปฏิบัตธรรม หมู่บ้านบรรลุธรรม

 

5. พิธีตัดปอยผม
    วันเสาร์ที่ 29 มี.ค. 2557 เวลา 15.30 น.
     ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

 

6. พิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบบาตร มอบผ้าไตร
    วันพฤหัสบดีที่ 3 เม.ย. 2557

 

7. พิธีบรรพชา
    วันเสาร์ที่ 5 เม.ย. 2557

 

8. พิธีอุปสมบท
    วันจันทร์ที่ 7 และวันอังคารที่ 8 เม.ย. 2557

 

9. พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
    วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ค. 2557 เวลา 06.30 น.

10. สิ้นสุดการอบรม และพิธีลาสิกขา
     วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ค. 2557

                         

 


          คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 

1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป และมีอายุระหว่าง 20-50 ปี (ไม่มีพฤติกรรมเบี่บงเบนทาง เพศ)
 

2.ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
 

3.ผ่านการสัมภาษณ์และสอบขานนาค จากคณะกรรมการฯในวันสัมภาษณ์
 

4. ไม่มีรอยสัก
 

5.สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
 

6.เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย
 

7.สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท
   โรคหอบหืด และต้องไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุรี่ และผ่านการตรวจร่างกายในวันที่สัมภาษณ์

 

8. ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และน้ำหนักตัวไมามากเกินไป
 

9.เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระของตนเองและผู้อื่น
 

10.ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ
 

11.ต้องมีคุณสมบัติตามกฏเถรสมาคม
 

12.เป็นบุคคลที่ไม่เคยต้องคดีความ หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาคดี

 


          ของใช้ในการอบรม
 

สื่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม
(เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาเอง)

 

1.ชุดอบรมธรรมทายาท สีขาวล้วน 2 ชุด
   (สำหรับใส่อบรมและไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืด)

 

2.เสื้อพระะราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีปักอักษร ไม่มีลายใดๆ 1 ตัว
 

3.เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว 1 ชุด และรองเท้าผ้าใบ
 

4.รองเท้าแตะสีน้ำตาล กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีสุภาพ
 

5.ขันตักอาบน้ำสีขาว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม
 

6.ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาโรคกระเพาะ ยากันยุง
 

7. ปากกา ที่ตัดเล็บ มีดโกนหนวด

 


                 ของที่ห้ามนำเข้ามาในการอบรม
 

1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
 

2. อาหารและของคบเคี้ยวทุกชนิด
 

3. เครื่องเล่นสื่อต่างๆทุกชนิด (วิทยุเทป MP3 MP4) กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ
    รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภทและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

 

4. กระจกส่องหน้า รูปภาพของญาติมิตร
 

5. ของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิดเช่น แหวน สร้อยคอ เครื่องรางของขลัง สร้อยข้อมือ สายสิญจน์ เป็นต้น
 

6. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ
 

7. บุหรี่ ยาเส้น ไม้ขีดไฟ และไฟแช็ค รวมทั้งยาเสพติดทุกชนิด


 

บูชาธรรม 4

                                            

 

               โครงการ 1 บวชเน้นนั่งสมาธิ
               โครงการ 2 บวชเพื่อเป็น พระพี่เลี้ยง รุ่นเข้าพรรษา 57

 

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 02-831-1848-9, 089-754-8925