ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการยุวกัลยาณมิตร 7 - 19 เมษายน 2557

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2557

 

โครงการยุวกัลยาณมิตร

กิจกรรม yuwa summer camp 57

ระหว่างวันที่ 7 - 19  เมษายน 2557 
 

 

 

 

  

 

 

โครงการยุวกัลยาณมิตร
ขอเชิญ ชวนน้องๆ อายุระหว่าง 8 - 15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม yuwa summer camp 57

ระหว่างวันที่ 7 - 19  เมษายน 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วกายธรรม ศูนย์ศึกษาเขาแก้วเสด็จ

อ.กบินทร์บุรี  จ. ปราจีนบุรี

 

สอบสัมภาษณ์ทุกวันอาทิตย์ที่เสา P5

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 080-591-2522