ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีปุพพเปตพลีครั้งที่15 28 กุมภาพันธ์ 2557

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2557

 

พิธีปุพพเปตพลี

 

กำหนดการพิธีปุพพเปตพลีครั้งที่15 

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

วันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 3

 

กำหนดการพิธีปุพพเปตพลีครั้งที่15 วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557วันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 3

10:20 น. พร้อมกันที่หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ

10:30 น. คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นอาสนะสงฆ์

   - พิธีกรอาราธนาศีล / พิธีกรอาราธนาธรรม           
  
 - คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

   - พิธีทอดผ้าบังสุกุล

   - คณะสงฆ์รับและพิจารณาผ้าบังสุกุล

   - พิธีกล่าวคำถวายมะตะกะ  ภัตตาหาร (ปุพพเปตพลี)

   - เจ้าภาพประเคนภัตตาหารเพล

 

12:00 น. เจ้าภาพถวายไทยธรรม
   - คณะสงฆ์ให้พร

12:15 น. เสร็จพิธี