ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญชมพิธีประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2557

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2557

เชิญชมพิธีประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2557

โดย แม่กองบาลีสนามหลวง


 แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2557

* วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557

- ประกาศผลชั้น ป.1 - 2 ถึง ป.ธ.9  (ทุกชั้นประโยค) เวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไป  ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

* วันที่ 21 มีนาคม 2557 

- ประกาศผลสอบ ป.ธ.7 - 8 - 9  ณ วัดสามพระยา ด้วยการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง 

ประกาศผลสอบ ป.ธ. 1 - 2 ถึง ป.ธ. 6 ที่วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โดยการติดประกาศ

 

 รับชมถ่ายทอดสดการประกาศผลสอบบาลี ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557