ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2557

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมงานบวช 

บรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ๕ โครงการคือ


1. โครงการบวชบูชาธรรม ๗๐ ปี พระเทพญษณมหามุนี

2. โครงการบวชภาคฤดูร้อนระดับอุดมศึกษารุ่น ๔๒

3. โครงการบวชมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ ๑๙

4. โครงการบววช ๑ แสนรูปภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๙

5. โครงการบวชสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC

 

ในวันเสาร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๗ ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 
*
สำหรับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญท่านใด สนใจร่วมบุญงานบวชและเข้าร่วมขบวนเวียนประทักษิณ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. ไตรบรรลุธรรมพระเทพญาณมหามุนี                 ร่วมบุญ    5,000   บาท

2. พานพุ่มนำหน้าขบวนนาคราชธรรมทายาท         ร่วมบุญ    5,000   บาท (เฉพาะชายที่ผ่านการ        - บวชแล้วเท่านั้น)

3. พานเครื่องสักการะพระอุปัชฌาย์ มี 3 พานดังนี้   ร่วมบุญ    30,000  บาท    

     3.1   พานธูปเทียนแพ พระอุปัชฌา    

     3.2   พานพุ่ม พระอุปัชฌาย์    

     3.3   พานดอกลำเจียก พระอุปัชฌาย์

4. พานขอศีล          ร่วมบุญ   10,000   บาท

5. พานพวงมาลัย     ร่วมบุญ   5,000   บาท

6. ดอกบัว              ร่วมบุญ   3,000   บาท

 

 

  กำหนดการ เวียนประทักษิณ บรรพชาแสนรูป ภาคฤดูร้อน

 

++ ภาคเช้า ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ ++

๕.๐๐    เจ้าภาพงานบวช ลงทะเบียน เวียนประทักษิณ  ที่วิหารคด ๑๗
๖.๐๐    พิธี เวียนประทักษิณ
๖.๔๕   พิธีวันทาเจดีย์ หน้าเสาคู่

++ ภาคสาย-บ่าย ณ สภาธรรมกายสากล ++

๘.๔๕     พระอุปัชฌาย์ และพระมหาเถระ เข้าพื้นที่
๙.๐๐     ถ่ายภาพ บนสเตทประกอบพิธี
๙.๑๐     พิธีบรรพชา และคล้องอังสะ
๑๔.๓๐   พิธีขอ สรณคมน์และศีล
๑๕.๑๐   ถ่ายภาพ

++ ภาคเย็น ++

๑๘.๐๐   ถ่ายภาพ ประวัติศาสตร์ ณ ลานธรรม ร่วมกับ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อ

 

สนใจสอบถามรายละเอียได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด 
หรือ โทร  08-3540-6331 , 08-3540-6332

วันจันทร์-ศุกร์ ร่วมบุญได้ที่ห้องขันติ สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย 

วันอาทิตย์ ร่วมบุญได้ที่ สภาธรรมกายสากล เสา M 25 ชมรมพุทธศาสตร์สากล