ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ , Beyond Wisdom

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2557

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ

Luang Por Dhammajayo, Beyond Wisdom

     ในวาระครบรอบ 70 ปี พระเทพญาณมหามุนีในปีนี้ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างปัญญาบารมี
ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ
Luang Por Dhammajayo, Beyond Wisdom หนังสือที่แนะนำหลักการและวิธีการนั่งสมาธิ (Meditation) เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายใน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต
 

     เรียบเรียงจากหนังสือ ง่ายแต่ลึก โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย เพื่อการขยายวิชชาธรรมกายไปสู่ชาวโลก ร่วมจารึกชื่อในสามกองทุน คือ

.......... กองทุนกิตติมใส .......... 

.......... กองทุนกิตติมสุข ..........

  ......... และกองทุนกิตติมศักดิ์ ..........

 

มดเขตส่งรายชื่อ 15 เมษายน พ.ศ. 2557