ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วัดพระธรรมกายชี้แจงกรณีเฟซบุ๊กปลอม

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2557

   

   

วัดพระธรรมกายชี้แจงกรณีเฟซบุ๊กปลอม               

     ตามที่มีเฟซบุ๊กแอบอ้างว่าเป็นพระภิกษุหรือลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกาย และโพสต์แสดงความเห็นเกี่ยวกับทางการเมือง หรือว่าร้ายผู้อื่น หรือใช้คำหยาบคาย หรือว่าร้ายศาสนาต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อวัดพระธรรมกาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

1. Sunset Pda Neverdie (พุทธแท้ต้องธรรมกาย)
   https://www.facebook.com/sunset.pda
2. Tidtui Thanavuddho (หลวงพี่ทิตย์ตุ๋ย พระผู้ปราบมาร)
  https://www.facebook.com/tid.wuthiwangso
3. หลวงพี่สม พุฒิภัททะโร วัดพระธรรมกาย
   https://www.facebook.com/som.inwjao
4. พุทธแท้ ต้องธรรมกาย (เลือดบริสุทธิ์) 
   https://www.facebook.com/Yongymawin

               

     วัดพระธรรมกาย ขอชี้แจงว่า ไม่มีพระภิกษุ สามเณร ลูกศิษย์วัด หรือกัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกายท่านใด  ที่มีชื่อและพฤติกรรม ตามที่ปรากฏ ดังรายชื่อในข้อ 1-4 วัดพระธรรมกายโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รวมทั้ง พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ลูกศิษย์วัด และกัลยาณมิตรทั่วโลก ล้วนเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติสมควรแก่ธรรม ตามเพศภาวะและสถานะของตนเอง ยึดมั่นใน “โอวาทปาฏิโมกข์” คือ

1.ไม่ว่าร้ายใคร (อะนูปะวาโท)              

2.ไม่ทำร้ายใคร (อะนูปะฆาโต)

3.สำรวมระวังในศีลของตน (ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร)               

     จึงขอเจริญพรมาเพื่อทราบ และงดเผยแพร่แชร์ข้อมูลเพจดังกล่าว และขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลความจริงที่ถูกต้องต่อสาธารณะชนและวิญญูชนทั้งหลาย เพื่อช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและสังคมไทยที่สงบสุขและสันติสืบไป 
                                                         

                                                พระจิรพัทธ์ กิตฺติภทฺโท                                                

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย

                                                                                                                            

ผู้ประสานงาน
พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร โทร.08-9685-0072

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล