ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการณ์งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน 1 มิ.ย 2557

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2557

กำหนดการณ์งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน 1 มิ.ย 2557

 

กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือน 

 พิธีบูชาข้าวพระ พิธีปวารณาและถวายไทยธรรม พระภิกษุเปรียญธรรมที่บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ต้นเดือนที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2557 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล 

:: พิธีภาคเช้าบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย

 - 06.00 น. พิธีภาคเช้า ตักบาตรบริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล 
 - 08.30 น. เสร็จพิธีตักบาตร
 

:: พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ  / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 - 08.40-09.00 น.  สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
 - 09.30 น.  ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
            >   นำบูชาพระรัตนตรัย
            >   นำนั่งสมาธิ(Meditation)
            >   นำบูชาข้าวพระ
 - 11.00 น.  พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
 - 11.15 น.  เสร็จพิธีภาคสาย

:: พิธีภาคบ่าย สัมมนาชวนบวชแสนเข้าพรรษา / ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม / พิธีถวายที่ดินเป็นการส่วนตัว / พิธีปวารณาและถวายไทยธรรม พระภิกษุเปรียญธรรมที่บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก   

- 12.15 - 13.15 น.  รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
- 14.15 - 15.00 น.  สัมมนาชวนบวชแสนเข้าพรรษา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
- 15.00 - 15.40 น.  ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม / พิธีถวายที่ดินเป็นการส่วนตัว ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
- 15.40 น.  ประธานสงฆ์
           >   รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
           >   กล่าวให้โอวาท
           >   นำบูชาพระรัตนตรัย
- 16.00 น.  เสร็จพิธี

:: ภาคค่ำ ถวายไทยธรรม / บูชามหาธรรมกายเจดีย์และบูชามหาบูชนียาจารย์

- 16.15 น - 17.15 น.  พิธีปวารณาและถวายไทยธรรม พระภิกษุเปรียญธรรมที่บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา   
- 18.00 น.   พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์ สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์ 
- 19.00 น.   เสร็จพิธี / สาธุชนผู้มีบุญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ