ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน ตุลาคม - ธันวาคม 2557

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2557

UPDATE โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557

สวนป่าหิมวันต์ จ. เลย , สวนพนาวัฒน์ จ. เชียงใหม่ , World Peace Valley (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา

 

UPDATE โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน   เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557   สวนป่าหิมวันต์ จ. เลย , สวนพนาวัฒน์ จ. เชียงใหม่ , World Peace Valley (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา

*************************************

 

 

UPDATE โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน   เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557   สวนป่าหิมวันต์ จ. เลย , สวนพนาวัฒน์ จ. เชียงใหม่ , World Peace Valley (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา

สวนป่าหิมวันต์ จ. เลย

     รุ่น     503     28 ก.ย. - 4 ต.ค. 57
     รุ่น     504     12 - 18 ต.ค 57
     รุ่น     505     19 - 25 ต.ค 57
     รุ่น     506    16-22 พ.ย. 57
     รุ่น     507    23-29 พ.ย. 57
     รุ่น     508    14-20 ธ.ค. 57
     รุ่น     509    21-27 ธ.ค. 57

 

การเดินทางเที่ยวไป ในวันอาทิตย์ ให้มาลงทะเบียนเพื่อขึ้นรถ  เวลา 12.00 น. รถออกเวลา 13.00 น.
ณ อาคารสำนักงานใหญ่ฯ วัดพระธรรมกาย 
การเดินทางเที่ยวกลับ วันเสาร์ ออกเดินทางเวลา 10.00 น. ถึงวัดเวลาประมาณ 19.00 น.

กรุณาเดินทางมาถึงจุดออกรถ ก่อนเวลา รถออก อย่างน้อย 30 นาที ค่ะ

*************************************
                                            

UPDATE โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน   เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557   สวนป่าหิมวันต์ จ. เลย , สวนพนาวัฒน์ จ. เชียงใหม่ , World Peace Valley (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา
                                 สวนพนาวัฒน์ จ. เชียงใหม่      
                           
รุ่น  473 19 - 25 ต.ค. 57
รุ่น  474  16 - 22  พ.ย. 57
รุ่น  475  23 - 29  พ.ย. 57

การเดินทางเที่ยวไป ในวันอาทิตย์ ให้มาลงทะเบียนเพื่อขึ้นรถ  เวลา 16.00 น. รถออกเวลา 18.00 น.
ณ อาคารสำนักงานใหญ่ฯ  วัดพระธรรมกาย
การเดินทางกลับ วันเสาร์ ออกเดินทางเวลา 16.30 น. ถึงวัดวันอาทิตย์เวลาประมาณ 05.30 น.

กรุณาเดินทางมาถึงจุดออกรถ ก่อนเวลา รถออก อย่างน้อย 30 นาที ค่ะ

*************************************

 

UPDATE โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน   เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557   สวนป่าหิมวันต์ จ. เลย , สวนพนาวัฒน์ จ. เชียงใหม่ , World Peace Valley (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา

  World Peace Valley (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา

 
รุ่น    82    23 - 28  พ.ย. 57
รุ่น    83    30  พ.ย. 57 - 5 ธ.ค. 57
รุ่น    84    14 - 19  ธ.ค. 57
รุ่น    85    21 - 26  ธ.ค. 57

การเดินทางเที่ยวไป ในวันอาทิตย์ ให้มาลงทะเบียนเพื่อขึ้นรถ  เวลา 15.00 น. รถออกเวลา 17.00 น.
ณ อาคารสำนักงานใหญ่ฯ  วัดพระธรรมกาย
การเดินทางกลับ วันศุกร์ ออกเดินทางเวลา 15.00 น. ถึงวัดเวลาประมาณ 17.30 น.

กรุณาเดินทางมาถึงจุดออกรถ ก่อนเวลา รถออก อย่างน้อย 30 นาที ค่ะ


*************************************

**ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-540-4636 , 083-540-4638 และ 02-831-1130 ถึง 2 ค่ะ**
ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 18.00 น.
วันอาทิตย์ได้ที่สภาฯ เสา 04  

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล