ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สมาธิแก้วโลกสว่าง รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 7-28 ธ.ค.2557

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2557

   

โครงการสมาธิแก้ว โลกสว่าง รุ่นที่ 5

 

 

     โครงการสมาธิแก้ว จะทำให้รู้จักคุณค่าของพระรัตนตรัย ไม่มีพลังๆ อะไรๆ ในโลกที่จะใหญ่กว่าพลังใจของมนุษย์ที่หยุดนิ่ง ไม่มีแสงสว่างอะไรๆ ในโลก ที่จะสว่างกว่าใจของมนุษย์ที่หยุดนิ่ง ไม่มีความสุขใดๆ ในโลก ที่จะสว่างกว่าใจของมนุษย์ที่หยุดนิ่ง โครงการสมาธิแก้ว จะทำให้หยุดนิ่ง และเข้าถึงพระธรรมกาย
     
    ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการระหว่าง วันที่ 7 ธันวาคม - 28 ธันวาคม พ.ศ.2557
     ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธี และได้ฝึกสมาธิควบคู่กันเพื่อความสุขทางใจ เพราะความสุขทางใจ คือ ความสุขที่ทรงพลานุภาพอันจะนำชีวิตสู่ความสมบูรณ์

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวันอาทิตย์ที่ เสา O28 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย หรือ www.pbd.in.th โทร. 08-7502-6664 และ Line ID:smk072

 

สมาธิแก้วโลกสว่าง รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 7-28 ธ.ค.2557

สมาธิแก้วโลกสว่าง รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 7-28 ธ.ค.2557