ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 9 เสาร์ที่ 13 ธ.ค.2557

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2557

     วันรวมพลังเด็กดี V-Star 
    ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2557 
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี  

 

กำหนดการ

กิจกรรมภาคสาย       มหกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา นิทรรศการความมลับของชีวิต
                                 ภาพยนตร์ประกอบแอนนิเมชั่น 3 มิติ และ V-Star Activities Complex

06.00-11.00 น.      ลงทะเบียน ณ สภาธรรมกายสากล และมหารัตนวิหารคด ชั้น 1 และ ชั้น 2
06.00 น.                เริ่มรับอาหารได้ที่จุดรับอาหาร
07.00-13.00 น.      มหกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา

                             -  นิทรรศการ "ความลับของชีวิต The Secrets of life" สัมผัสความมหัสจรรย์วันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรม
                             - ทัศนาผลแห่งบุญและบาป ในทิทรรศการซึ่งจัดแสดง 3 โซน คือ โซนบาป โซนบุญ และโซนใจหยุด
                             - ภาพยนตร์ประกอบแอนนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง "The Miracle Day อัศจรรย์วันข้ามภพ"
                             - V-Star Activities Complex ลานบุญมหาสนุก ฐานกิจกรรม UG5 เพื่อการพัฒนานิสัยและศีลธรรม
                             - บูธอาหาร Food Court กิจกรรมมอบของรางวัลและของที่ระลึกมากมายจากผู้ใหญ่ใจดี
10.30 น.                 เริ่มรับอาหารกลางวันได้ที่จุดรับบริการ และรับประทานตามอัธยาศัย

 

กิจกรรมภาคบ่าย       สัมมนาเทิดพระคุณครู และการประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก
สำหรับคุณครู

12.00-14.15 น.      คุณครูลงทะเบียนรับของที่ระลึก ณ ห้องสัมมนาเทิดพระคุณครู
สำหรับนักเรียนผู้รับทุนต้นสมบัติจักพรรดิ ฯ
12.45 น.                ผู้รับทุนต้นสมบัติ ฯ แยกเข้าประจำพื้นที่นั่งสำหรับผู้รับทุน
13.00 น.                ชมวีดีทัศน์ และซักซ้อมการรับทุนต้นสมบัติจักพรรดิ ฯ
สำหรับเด็ก V-Star
13.02 น.                เด็กดี V-Star เข้านั่งประจำพื้นที่ 
13.25 น.                ซ้อมร้องเพลง Chang The World ประกอบท่าทาง
13.55 น.                เด็กดี V-Star จัดระเบียบแถว เตรียมเข้าประเมินมาตรฐานศีลธรรม
14.00 น.                นั่งสมาธิ  พิธีอาราธนาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และชี้แจงการเข้าร่วมพิธีกรรมภาคเย็น (ภาคปฏิบัติ)
14.50 น.                เข้าสู่การประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก (ภาคทฤษฎี)

 

กิจกรรมภาคเย็น       พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ / สวดสรรเสริญพระคุณครู / ปฏิญาณตน / พิธีมอบทุนต้นสมบัติจักพรรดิ
15.30 น.                เด็กดี V-Star เคลื่อนขบวนเข้าสู่ลานธรรม เริ่มการประเมินมาตรฐานศีลธรรมภาคปฏิบัติ (ต่อ)
16.30 น.                เด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก คุณครู และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อม ณ ลานธรรม
16.40 น.                ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวเปิดงานและให้โอวาท เด็กดี V-Star ร่วมร้องเพลง Chang The World
16.50 น.                ถ่าพภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน
17.10 น.                ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
17.15 น.                บูชาพระรัตนตรัย นั่งสมาธิ ฟังโอวาทจากประธานสงฆ์
 17.30 น.               พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ / พิธีสวดสรรเสริญพระคุณครู/พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน
17.45 น.                พิธีมอบทุนต้นสมบัติจักพรรดิ ฯ แก่ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น  100,000 รางวัล
                             - ชมการแสดงพลุ  V-Star รวมพลังดางแห่งความดี
18.00 น.                เสร็จพิธี เดินทางกลับดดยสวัสดิภาพ

 

กิจกรรมภาคค่ำ  (พิเศษสำหรับผู้เดินทางกลับรอบ 2 หรือพักค้าง)
18.30-23.00 น.      มหกรรมแห่งการเรียนรู้พระพุทธศาสนา นิทรรศการ และภาพยนตร์ประกอบแอนนิเมชั่น 3 มิติ 

 

เด็กดี V-Star รวมพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยศีลธรรม

เด็กดี V-Star รวมพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยศีลธรรม

เด็กดี V-Star รวมพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยศีลธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล