ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีมุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิดครบ 74 ปี พระราชภาวนาจารย์

วันที่ 20 ธค. พ.ศ.2557

กำหนดการวันอาทิตย์
พิธีมุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิดครบ 75 ปี พระราชภาวนาจารย์
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557
ณ ห้องแกวสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

 


พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
08.40 - 09.00 น.   สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า 
09.30 น.               ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
                            - นำบูชาพระรัตนตรัย
                            - ปฏิบัติธรรม
10.45 น.                พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.                เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม, รับหนังสือที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
12.15-13.15น.       รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.15 - 13.30  น.   สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกันสวดมนต์ “บทสรรเสริญคุณพระธรรมกาย”
13.30 น.                พิธีมุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิดครบ 74 ปีพระราชภาวนาจารย์
16.00 น.                สาธุชนผู้มีบุญรับหนังสือที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์ 
18.00 น.                สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์
19.00 น.                สาธุชนผู้มีบุญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ