ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

DOU ขอเชิญทุกท่านศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิต ชุดเราคือใคร?

วันที่ 22 ธค. พ.ศ.2557

ความจริงของชีวิต ชุดเราคือใคร ?

      ความจริงของชีวิต หรือความรู้ภายในขาดไป ก็ตายจากความดี จากความรู้ที่แท้จริง เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับทุก ๆ ชีวิตที่จะต้องศึกษา ไม่ว่าจะมีอาชีพใด เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ใด จะเพศไหน วัยไหน ก็จำเป็นจะต้องศึกษา แล้วต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในตัวมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เปิดหลักสูตร พิเศษระยะสั้นสัมฤทธิบัตร ความจริงของชีวิต ชุดเราคือใคร? ขอเชิญทุกท่านศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิต ด้วยตัวคุณเองกันนะคะ

DOU เรียนชาตินี้ใช้ได้ทุกชาติ โทร 02-901-1013    LINE : dou.us   www.dou.us  

รายละเอียดหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ความจริงของชีวิต ชุดเราคือใคร?

ศึกษา : วิชาจักรวาลวิทยา / วิชาหลักการทำสมาธิเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :  ทุกคนสามารถสมัครเรียนได้ ไม่จำกัดวัย และวุฒิการศึกษา
ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท
สถานที่สมัคร บูธ DOU สภาฯ หรือ ชมรมประสานงาน DOU วัดพระธรรมกาย
       **ผู้ศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ความจริงของชีวิต ชุดเราคือใคร สามารถเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ในหลักสูตรปริญญาตรีได้**